Navigációs menü

Valós lehetőségek a menedzsmentben a probléma bemutatása

valós lehetőségek a menedzsmentben a probléma bemutatása

A menedzsment legfontosabb feladatai, az ún. A tervezés a problémák "elméleti" megoldásával vö. A célok és a célok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározása több szinten történik a szervezet célhierarchiájának megfelelõen.

valós lehetőségek a menedzsmentben a probléma bemutatása

A tervezés tudatos azaz a szervezeti tudást, tapasztalatokat kihasználó alkalmazkodást jelent a környezeti változásokhoz, a kockázatok minimalizálásával -- szemben a problémákra történõ azonnali reagálással "improvizálással"amely ugyan lehet sikeres, de mindig magában hordozza a tévedés veszélyét. Az ellenõrzési pontokat megvalósíthatjuk például teljesítménymutatók alkalmazásával.

[Webinárium] FusionSolar monitoring rendszer bemutatása

Ha a beavatkozás a szervezet által elõállított termékek output minõségének függvényében valósul meg, ún. A tevékenységmutatók mérési módját és elvárt értékeit vagy értékhatárait a folyamat tervezésekor határozzuk meg. A nagyvonalú terveket a projekt elõrehaladtával folyamatosan konkretizálni kell.

Mivel a rendelkezésre álló erõforrások meghatározzák egy szervezeti egység cselekvési lehetõségeit, decentralizált szervezetek esetén közvetett vezetésrõl vagy bemeneti szabályozásról is beszélhetünk.

valós lehetőségek a menedzsmentben a probléma bemutatása

Az alapvetõ menedzsment tevékenységi területek az elérendõ célok idõhorizontja szerint osztályozhatóak: stratégiai menedzsment [Funkcionális szervezetekben ez a top menedzsment legfontosabb funkciója! Az érték elõállításához szükséges tevékenységeket a gazdálkodó szervezetek meghatározott alrendszerei valósítják meg, amelyek együttmûködnek egymással, és ún.

A legfontosabb alrendszerek: a piachoz közvetlenül kapcsolódó alrendszerek ún. Az alapvetõ menedzsment tevékenységi területek és az alrendszerek egymással szoros kapcsolatban állnak.

valós lehetőségek a menedzsmentben a probléma bemutatása