EUR-Lex - CC - EN - EUR-Lex

Az internetes keresetek értékelése. Kínai internetes áruházak: melyiktől vásároljunk és melyiktől ne?

Mit tehetünk, ha a rendelés során rosszul írtunk be egy adatot? A vállalkozás köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a fogyasztó az az internetes keresetek értékelése elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat elirtunk egy adatot, vagy olyan termék is belekerült a kosárba, amit nem szeretnénk megvenni a megrendelés előtt kijavíthassa.

Tartalomjegyzék

E célra szolgál az internetes áruházak Kosár funkciója, amely egy virtuális bevásárló kosárként tárolja és összesíti a megrendeléseket, és ott tételeket törölni és hozzáadni is lehet.

Honnan tudhatjuk, hogy a megrendelésünk sikeres volt? A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Ez a gyakorlatban egy válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit termék neve, ár, szállítási feltételek stb.

Navigációs menü

A megerősítés elmaradása esetén a fogyasztót nem köti megrendelése, és nem köteles a leszállított termék átvételére. Mit tehetünk, ha utólag meggondoljuk magunkat? A fogyasztót internetes vásárlás esetén indoklás nélküli elállási jog illet meg, amit néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhat.

az internetes keresetek értékelése

Mit takar az indoklás nélküli elállási jog? A fogyasztó az elállási jog alapján akkor is visszaléphet a szerződéstől, ha a termék nem hibás, csupán az nem tetszik neki, vagy úgy gondolja, hogy nincs rá szüksége.

az internetes keresetek értékelése

Az elállás alapján a vállalkozás a termék visszaküldése ellenében köteles annak ellenértékét visszafizetni. Ha vállalkozás rendel terméket, megilleti-e az elállás joga?

Az eladó seller értékelései adhatnak támpontot a megbízhatóságáról. Az alábbi képen a pirossal bekarikázott szám a Feedback score, ez a pozitív és negatív visszajelzések különbsége, kvázi ez jelenti, hogy hány termékből szedte össze az értékelését.

Nem, az interneten történő vásárlás esetén az elállás joga csak a fogyasztókat illeti meg. Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk az elállási jogot? Termék megrendelése esetén az átvétel napjától, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéskötés napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. A termék átvételének időpontját nyugtával tudjuk igazolni, ha nem küldenek, akkor az átvételi elismervényről célszerű másolatot készíteni.

az internetes keresetek értékelése

Fontos tudni, hogy elállási jogunkat a szerződéskötés napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatjuk. Milyen módon jelezhetjük az elállási szándékot?

Kormány rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával - saját szavainkkal megfogalmazott erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján, melyet lehetőleg ajánlott, tértivevényes küldeményként adjunk postára - vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja az elállási jog gyakorlását vissza kell igazolnia Annak tényét, hogy az elállásra határidőben sor került a fogyasztónak kell tudni bizonyítania. Milyen időtartamon belül kell a terméket visszaküldeni a vállalkozásnak?

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Önálló oldalak

Ki viseli a termék visszaküldésének költségét? A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Milyen időtartamon belül köteles a vállalkozás a termék ellenértékét visszafizetni? A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó az internetes keresetek értékelése ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is tehát pl. Visszatarthatja-e a vállalkozás a termék az internetes keresetek értékelése egy részét arra hivatkozással, dolgozik otthonról tabletta a fogyasztó a terméket kipróbálta és ezért annak értéke csökkent?

Kapcsolódó oldalak

A fogyasztó a terméket annak kézhezvételét követő kipróbálhatja, csak termékben bekövetkező olyan mértékű értékcsökkenésért felel, mely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladja. Előfordulhat-e olyan eset, amikor az elállási jog meghosszabbodik?

Ha a vállalkozás az elállási jogról való tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

A Módosított Pénzforgalmi Irányelv PSD2 részeként bevezetésre kerül az erős ügyfél-hitelesítés SCAami a felhasználók számára is érezhető változást jelent majd az eddig megszokott online fizetési folyamatokhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó a termék átvételét követő 12 hónap 14 napig elállhat a vásárlástól. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja számunkra a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap lesz. Milyen esetekben nem illet meg az elállási jog?

Példaként említhető a háztartási tüzelőolaj, és egyéb olajszármazékok. Fontos, hogy nem tartozik e kivétel alá az az esetkör, amikor az áringadozást a nemzeti valuták árfolyamainak változása eredményezi. Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni.

Természetesen az úgynevezett fix áras árveréseknél amikor a vételár előre meghatározott, és nem kerül sor licitálásra az általános szabályok szerint gyakorolhatjuk elállási jogunkat.

Jó tudni…. Az elállási jog gyakorlása alóli kivételek esetén bár jogszabály erre nem kötelezi, a vállalkozás saját üzletpolitikája alapján mégis dönthet úgy, hogy biztosítja a fogyasztók számára e jogot.

Earn $8.00+ Every Twitch Video You Watch (FREE) - Make Money Watching Videos - @Branson Tay

Hova kérhetjük a megrendelt termék kiszállítását? Az internetes vásárlás előnye, hogy a termék kiszállítását nemcsak lakóhelyünkre, de munkahelyünkre vagy más általunk választott címre, átvevőpontra pl:Pick Pack Pont, PostaPont, Webox is kérhetjük. A vevőszolgálattal vagy üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások az üzletükben is biztosíthatják a termék átvételét.

Jó tudni….

Statisztikai célú sütik

Az elállási jog érvényesítése nem függ attól, hogy a fogyasztó a terméket hol vette át. A vállalkozás a határidőben történő elállás esetén nem tagadhatja meg a termék ellenértékének visszafizetését arra hivatkozással, hogy annak átvételére üzlethelyiségében vagy más átvevőponton került sor.

Mire figyeljünk oda a termék átvétele során? Elsőként alaposan vizsgáljuk meg a termék csomagolását, győződjünk meg annak sértetlenségéről. Majd bontsuk ki a csomagot, és nézzük meg, hogy a megrendelt termék található-e benne, illetve ellenőrizzük annak állapotát, és bizonyosodjuk meg arról, hogy a csomag tartalmazza a szükséges dokumentumokat számla, használati-kezelési útmutató.

Amennyiben bármilyen hibát, hiányosságot észlelünk, nyomban jelezzük a futárnak, és kérjük annak jegyzőkönyvbe vételét.

Alap működést biztosító sütik

Ki felelős azért, ha a megrendelt termék a kiszállítás során megsérül? Mindaddig, amíg a terméket a fogyasztó át nem veszi, a termék épségéért a vállalkozás felel akkor is, ha a kiszállítást postai alkalmazott vagy futárcég végezte. Mit tehetünk, ha a csomagban nem a megrendelt termék található?