EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Jövedelemtermelő tevékenységekből származó kiegészítő kifizetések megrendelésének tervezete,

Ön egy esettanulmányt tart a kezében, melynek nem az a célja, hogy tudományos magyarázatokat, meghatározásokat fogalmazzon meg a controllinggal kapcsolatban. Ezt megtették a könyv korábbi fejezeteinek szerzői.

Én azokat a kérdéseket, megoldási javaslatokat szeretném Önökkel megosztani, mellyel 6 éves, a Budapesti Elektromos Művek Rt. Gyakorló controllerek biztosan rá fognak ismerni saját megoldott vagy megoldatlan gondjaikra, és reményeim szerint ötleteket meríthetnek majd az anyagból.

A tanulmánynak nem célja az ELMŰ teljes controlling rendszerének bemutatása sem. Elsősorban a tervezési folyamattal fogok foglalkozni, annak is többnyire azokkal a vonatkozásaival, melyek ágazati hovatartozástól függetlenül érdeklődésre tarthatnak számot a nagyvállalati controllerek körében.

opció mi ez egyszerű szavakkal opciós árak kevesebb mint 1 usd

Mindenekelőtt ismerkedjünk meg röviden az ELMŰ tervezési folyamatát befolyásoló néhány iparági és vállalati sajátossággal. Tiszta és átlátható szabályozási környezetre volt szükség ahhoz, hogy a következő években az iparág nagy részének privatizációját végre lehessen hajtani.

A törvényt júniusában módosították. Ekkor határozták meg a villamos energia árképlet képzésének módját, mely Az árszabályozás részeként A közüzemekre jellemző monopolhelyzet megszűnőben van, a liberalizált piac versenyhelyzetet teremt egyrészt az áramszolgáltatók, másrészt pedig az energia ipar más szereplő között.

Az Elektromos Művek Rt. Magyarország legnagyobb áramszolgáltatója, mely kizárólagos szolgáltatóként látja el a mintegy 1,2 millió fogyasztói igényt a fővárosban és annak vonzáskörzetében. A cég mérleg fő összege 97 Mrd Ft, záró létszáma fő volt Az Az elmúlt évben a cégnél szervezetkorszerűsítésre került sor, jövedelemtermelő tevékenységekből származó kiegészítő kifizetések megrendelésének tervezete célja az irányítási szintek csökkentése, valamint a folyamatok optimalizálása volt.

A szervezetkorszerűsítés következtében megszűntek a területi üzemigazgatóságok, a 21 fogyasztói iroda és 17 üzemvezetőség funkcionális irányítása közvetlenül a cég központjából történik. Sor került a korábban decentralizáltan működő controlling csoportok központosítására is.

hogyan lehet pénzt keresni pillanatok alatt az option 24 videót tekint át

Észak Magyarországi Áramszolgáltató Rt. Fontos tervezési szempont, hogy a középtávú- és éves üzleti tervek alapjául szolgáló makrogazdasági paraméterek azonosak, a tervezési elvek megegyezők legyenek a három magyarországi cégnél.

A tervezési folyamat - melyet később részletesen kifejtek - minden esetben ezen paraméterek meghatározásával kezdődik.

Az RWE Németország egyik legnagyobb vállalata. Mind az energia iparban, mind pedig egyéb területeken jelentős tulajdonnal rendelkezik. Nemcsak jövedelemtermelő tevékenységekből származó kiegészítő kifizetések megrendelésének tervezete, hanem tervezési rendszerét és módszereit is egységesítenie, a tervszámokat konszolidálnia kell ahhoz, hogy RWE szinten a megfelelő terv-tény összehasonlításokat, valamint a parabolikus sar macd bináris opciók működésének gazdaságosságát mérni tudja.

A mi szempontunkból ez azt jelenti, hogy nemcsak a magyar, hanem a német szisztéma szerint is el kell készítenünk konszolidálás középtávú és éves üzleti terveinket.

Controlling a gyakorlatban | Digitális Tankönyvtár

Helyzetünket nehezíti, hogy az anyavállalatnál az üzleti év nem a naptári évvel egyezik meg, hanem júliustól júliusig tart. Ez számtalan problémát okoz a tervek elkészítésekor A társasági éves- és középtávú hogyan lehet pénzt segíteni terv a fentiekből adódóan három formában ez három egymásra épülő szakaszt is jelent egyben készül: először a naptári év szerinti, magyar felépítésű üzleti tervet, ezt követően a naptári év szerinti, német felépítési üzleti tervet, végül pedig a német év szerinti, német felépítésű üzleti tervet készítjük el.

A cég középtávú tervének tárgyalása, illetve elfogadása minden évben legkésőbb november végén történik meg. A gördülő tervezés módszerét alkalmazzuk.

Az elfogadásra beterjesztett középtávú tervünk 5 évet foglal magában - alapja a stratégiai terv - de készítünk nagyvonalú 10 éves tervet is, melyet azonban a Felügyelő Bizottság nem tűz napirendi pontjai közé.

Stratégiai terv, középtávú terv, operatív terv A szakirodalom a legtöbb esetben a két alapvető fogalmat, a stratégiai és operatív tervezést szinte minden esetben két külön fejezetben, egymástól szinte függetlenül tárgyalja. Az ellenáramú tervezés előnyei, hátrányai, megvalósítása a gyakorlatban Nagyvállalati controllerek biztosan egyet fognak érteni velem, amikor azt állítom, hogy az üzleti terv készítése az egyik, ha nem a legbonyolultabb folyamat egy cég életében.

No nem azért, mert szakmai bonyolultságát tekintve túlszárnyalná a többi folyamatot. Hanem azért, mert valamennyi szervezeti főegységet be kell vonnunk a tervezési folyamatba, érdekeket - ellenérdekeket, igényeket - lehetőségeket, műszaki — kereskedelmi - gazdasági szempontokat kell összehangolnunk, és ami sokszor a legnehezebben megy: döntéseket kell kicsikarnunk a vezetőktől, tulajdonosoktól!

Hogyan lehet megfelelni ezeknek a követelményeknek? Hogyan építsük be az üzleti tervünkbe a szervezeti egységek igényeit és juttassuk érvényre a vezetői elvárásokat is? Milyen szerepet játsszon a controller a tervezésben? Mit tervezzen, mit terveztessen és miről döntsön? Mikor kezdje a tervezést, és még sorolhatnánk a gyakorlatias kérdéseket.

Gondoljunk csak bele! Stratégiai terv középtávú terv operatív terv prognózisok negyedévente ami ugye nem más, mint tervezés és kezdhetjük az egészet elölről! Ez egy permanens őrület, nem igaz? Talán jól nem is, csak kevésbé rosszul lehet csinálni. Hogy csináljuk mi az ELMŰ-nél? Az első kérdés, hogy a három tervezési módszer közül alulról induló, felülről diktált, illetve ellenáramú terezés melyiket használjuk.

Az alulról induló tervezés, - melynek során az igények összesítéséből indulunk ki - rendkívül demokratikus, de igen veszélyes.

Az így készült tervek egyszerű összesítése biztos veszteséget eredményez jövedelemtermelő tevékenységekből származó kiegészítő kifizetések megrendelésének tervezete vállalat számára! A felülről diktált tervek előnye a gyorsaság, hátránya, hol kezdhetjük el a bináris opciókat senki nem érzi magáénak, teljesíthetőnek a tervet, és a felelősség kérdése sem egyértelmű.

Ezután kerülhet sor az igények és lehetőségek ütköztetésére. Az ELMŰ-ben az ellenáramú tervezési módszert használjuk. Alkalmazása során azonban számos nehézséggel találtuk magunkat szembe.

Tervezési folyamat lépései az ELMŰ-nél Az ELMŰ tervezési folyamatának csak a naptári évnek megfelelő, magyar struktúra szerinti tervezésre vonatkozóan lépéseit mutatom be a következőkben az arany forex stratégiák terv szervezeti egységenkénti lebontásáig.

hogyan lehet pénzt keresni egy pc ről forex grafika 5 perc

A sarokpontok és tervezési feltételek kialakítása valamint a szakterületenkénti stratégiai elképzelések és feladatok tartoznak ebbe a szakaszba.

Feladatok: — Elkészítjük javaslatainkat a makró- és mikrogazdasági mutatók tervértékeire vonatkozóan. A mikrogazdasági fogalom egy kis magyarázatra szorul. Belső elhatározású, a működést jelentősen befolyásoló, stratégiai elvárást vagy egyszerűen a hatékonyságjavulást tükröző mutatószámokról van szó. A makrogazdasági paraméterek 10, a mikrogazdasági paraméterek 5 évre vannak meghatározva. A legfontosabb paraméterek felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. Célszerű nem az egyes makrogazdasági mutatók értékét, hanem a mutatók közötti összefüggéseket beépíteni paraméter táblázatunkba, hiszen elegendő egy adatot, mégpedig a fogyasztói árindexet módosítani, és a többi paraméter automatikusan változni fog.

Ezzel jelentősen meggyorsíthatjuk munkánkat. Hónapról hónapra gyűjtjük az infláció, a kamatkondíciók, valamint az árfolyamok alakulására vonatkozó statisztikai adatokat. A makrogazdasági mutatókat két nagy tulajdonosunkkal és a magyarországi társvállalatokkal, a mikrogazdasági mutatókat a menedzsmenttel egyeztetjük.

pénzjavító online jövedelemértékelések a kereskedés sikeres randevúja

Az alapparamétereket tartalmazó táblázat melléklete lesz a Felügyelő Bizottság által elfogadásra kerülő üzleti tervnek, és beépítjük őket abba a számítástechnikai modellbe, mellyel a részletes éves tervet készítjük. Szakterületi szintű tervezés — a stratégiai elképzelések szakterületi szintű kialakítása, a megvalósításhoz szükséges források és elérhető eredmény számszerűsítése.

Controlling a gyakorlatban

Próbált Ön már stratégiai résztervet készíttetni munkatársaival? És milyen sikerrel? Ha nem tévedek: volt, aki 5 mondatban elintézte a feladatot, volt, aki az elmúlt évi tervből másolta ki a vonatkozó részeket, mások jövedelemtermelő tevékenységekből származó kiegészítő kifizetések megrendelésének tervezete végiggondolták a stratégiát, de nem gondolták végig, hogy mibe kerül a megvalósítása, és biztos a fordítottja is előfordult, amikor az igényelt pl.

Azaz kapott a controlling egy olyan papírhalmazt, amely sem tartalmilag sem formailag nem volt egyenszilárdságú, és aminek egységesítése és összesítése szinte lehetetlen opciós kereskedési szabály. Mi hát a megoldás? A kulcsszó: standardizálás A controllingnak az alapvetően szöveges magyarázatot igénylő feladatokat is meg kell próbálnia standardizálni, megfelelő keretek közé táblázat, kérdőív terelni és meghatározott szempontrendszer kialakításával segíteni a szakterületeket stratégiájuk elkészítésében.

Van még egy előnye a standardizálás módszerének. A tulajdonos — különösen, ha külföldi - jogosan igényli, hogy a számára elkészített anyagok közérthetőek, áttekinthetőek, tömörek, rövidek legyenek, és minden lényeges információt tartalmazzanak, ami a döntéshez szükséges. Ennek teljesítését is segíti az egységesítés módszere. A továbbiakban a folyamat lépéseinek leírásakor néhány standard táblázatot is bemutatok.

A szakterületi szintű tervezés lépései: a Környezeti hatások, elvárások felmérése, helyzetfelmérés a rendelkezésre álló forrásokról Az első lépés, hogy a szakterület gondolja át az általa irányított tevékenység helyzetét, jövőjét, lehetőségeit és a vele szemben támasztott követelményeket. Tulajdonképpen nem más ez, mint a legfőbb tevékenységekre egy egyszerűsített SWOT elemzés, mely a feladatok meghatározásával és a végrehajtáshoz szükséges elemek költség, eszköz, ember, technológia számszerűsítésével folytatódik tovább.

Standard táblázatunkban a környezeti hatásokat és a rendelkezésre álló forrásokat tovább csoportosítottuk. A környezeti hatások esetében a makrogazdasági- az iparági- a fogyasztói- valamint a vállalati hatásokat különböztetjük meg. A források felmérésekor pedig az eszközállomány, emberi erőforrás, a technológia, valamint az egyéb erőforrások szakterületenkénti felmérését kérjük a vezetőktől.

bináris opciók bitcoinokkal tulajdonos opció kibocsátója

A táblázat néhány- társasági szintre összesített - példát tartalmaz. Nem készítettünk standard táblázatot a feladatok megfogalmazásához, egy-két oldalas rövid magyarázattal ellátott felsorolást, gondolatsort várunk a szervezeti egységektől. Például így: Szakterületi célok, feladatok megfogalmazása tervezési folyamat: I. Egy ügyfélforgalmi iroda megnyitása általában két hagyományos fogyasztói iroda bezárását vonja maga után. A megmaradó, évenként 2 fogyasztói irodával csökkenő irodák működési költsége - a középtávú tervidőszakban - as árszinten változatlan lesz.

Kérjük az érintett szakterületeket, hogy irodánkét 5 db számítógép, 2 db telefon, 1 db fax, beszerzésével, valamint az irodák korszerű, a vállalt image-nek megfelelő bútorozásával számoljanak saját terveikben.

Kezdőlap - Vállalkozni érdemes - Képzés - Mentorálás

A cégen kívül álló környezeti feltételek tervezését befejeztük várható gazdasági növekedés, infláció, finanszírozási kondíciók, villamos energia áremelés stb.

Az általunk mikrogazdasági mutatóknak nevezett paraméterek ekkor még többnyire több variációban léteznek. Ilyenek például az informatikai, az oktatási, az épület felújítási, gépjármű, egyedi tárgyi eszköz stb. Miért tartom fontosnak a fenti szempontok betartását?

Nézzük az indokokat a fenti sorrendben: kevés, ha a költségeket csak költségnemi bontásban kérjük és nem tudjuk, hogy milyen konkrét feladat elvégzésével kapcsolatban merül fel, ha a beruházásokra vonatkozóan csak a műszaki teljesítést kérjük, az eredmény és mérleg modellezéséhez nem fog rendelkezésre állni néhány olyan alapvető információ, mint pl.

Ha a beruházások és költségek tervezése elszakad egymástól, megvan annak a veszélye, hogy az összefüggéseket nem vesszük majd figyelembe. Két konkrét példa az utolsó szempont fontosságának bizonyítására: A hálózatok rekonstrukciójának és karbantartásának együttes tervezése, mint követelmény tipikus példa cégünk életéből.

Az ELMŰ-nél korábban elszakadt a kettő egymástól. A Fejlesztési főosztály opponált a beruházási keretek, míg a Controlling főosztály a költségkeretek felett.

Nagyszékely Petőfi Sándor utca Főtevékenység: — M. Az Én vállalkozásom fő profilja a Műkörömépítés. Reálisnak azért találom, mert hiába van rengeteg körmös,még így is bármerre járunk azt láthatjuk, ha megnézzük a Hölgyek kezét, hogy szinte minden másodiknak van műkörme vagy manikűrje.

Ez a gyakorlat semmiféleképpen nem követendő példa. A második egy általánosabb példa a gépjármű gazdálkodás területéről: egy szállítási osztály stratégiai elképzelései között a teljes szerelőkocsi állomány 5 év alatti lecserélése szerepel feltételezzük, hogy a javítást saját műhelyben végezzük.

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Sok esetben a szakterület azzal befejezettnek is tekintené a dolgot, hogy megadja a beruházások évenkénti összegét, a költségigényeket pedig — ha nincs a két tervezési modul összhangban — bázis alapon kalkulálva számítaná ki.

Amennyiben a vezetőség ezt a javaslatot elfogadja, ennek hosszabb távú hatását a működési költségekre vonatkozóan is be kell mutatni: az új gépkocsik arányának folyamatos növekedése hogyan befolyásolja majd a javító műhely kapacitásának kihasználását eszköz és létszámkihasználatlan kapacitás esetén tudjuk-e szolgáltatásainkat a piacon értékesíteni, mekkora bevétel származik majd ebből várhatóan, csökken-e a javításhoz felhasználandó anyagköltség, valamint a fajlagos üzemanyag felhasználás értéke, hogyan alakul a biztosítási összeg, stb.

A szempontok ismertetése után következzen egy konkrét példa arra, hogyan kapcsolódik össze a szakterületi tervezés három lépése.

Hangsúlyoztam a standard táblázatok használatának szükségességét.

Kiválasztás

Megkönnyítjük a saját dolgunkat és a szakterületek munkáját segítjük, ha ezekhez rövid, érthető kitöltési útmutatót is mellékelünk. Emlékeztetőül: a tervezés II.

A szakterületi - alapvetően költség és beruházási igények tervezésével párhuzamosan történik a Társasági szintű alapadatok tervezése Cél: minden olyan tétel tervezése, modellezése, mely nem szervezeti egységenként, hanem társasági szinten történik.

Villamos energia forgalom tervezése A cég eredményességét legjobban befolyásoló villamos energia forgalom és árrés tervezés kiemelt jelentőségű.

A helyszíni szemlét végzők személyét a szemlét elrendelő hagyja jóvá. A helyszíni szemlét elrendelő biztosítja, hogy a szemlét végzők részletesen megismerjék az értékelés tárgyát képező javaslatok pályázati kiírását és a szemlét elrendelő specifikus kérdéseit. A szemle megkezdése előtt a szemlét végzők összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek. A helyszíni szemle lefolytatása A helyszíni szemle keretében a szemlét végző ellenőrzi legalább a a pályázatban szereplő információk helytállóságát, b a projekt megkezdésének időpontját, c a projekt megalapozottságát, d a helyszín alkalmasságát.

Az árrésre ható általános tényezők a mennyiség, az egységár, valamint az összetétel alakulása. Kiemelt fontosságú, speciális paraméter a hálózati veszteség, ami a felhasznált megvásárolt és a fogyasztók felé kiszámlázott értékesített villamos energia mennyiség közötti különbséget mutatja. A hálózati veszteség alapvetően két részből, a műszaki és a kereskedelmi veszteségből áll, amely több százmillió Ft veszteséget okoz a vállalatnak, online keresési csatorna csökkentését alapvető prioritásként kezeljük az üzleti tervezés során.

A villamos energia tervezés másik speciális tényezője a hatósági árszabályozásból adódó tervezési bizonytalanság. Az esettanulmány szempontjából nem fontos ezeknek a sajátos tényezőknek a részletesebben kifejtése. Személyi jellegű költségek tervezése A személyi jellegű költségek tervezése az ELMŰ-nél központilag történik. A makró és mikrogazdasági paraméterek alapján létszámleépítés százaléka, keresetszínvonal növekedése, járulékok, adók stb.

Induló hitel- betétállomány tervezése Az induló év január 1-jei prognosztizált hitel és befektetés állomány következő évre, évekre áthúzódó hatásának számszerűsítésére kerül sor ebben a lépésben.

A további évekre vonatkozó döntéseket, azok finanszírozási hatását ekkor még nem ismerjük, fontos azonban a számunkra, hogy a fennálló tartozások, követelések hatását ismerjük. Egyéb társasági szintű adat Minden egyéb, társasági szinten tervezhető tétel. Itt elsősorban olyan jelentősebb tételekre kell gondolni, ami az úgynevezett egyéb, esetleg rendkívüli tevékenység körébe tartozik.

A tervezés II. A szükséges módosítások után következhet csak az üzleti terv elfogadása. Adatok gyűjtése, modellezése Az üzleti terv fő részei: az eredményterv, a mérlegterv, valamint a cash-flow vagy pénzforgalmi terv.

Ezek a tervezés végtermékei, ezeket fogadja el az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság.

E végtermékek elkészítéséhez azonban hosszú út vezet. Számtalan háttértáblára, valamint a táblázatok közötti számviteli összefüggések biztosítására, modellezésére van szükség. Legnagyobb gondot a pénzforgalmi terv elkészítése, valamint az eredménytervvel való iterációja okozza. A tervezési folyamatnak ebben a részében alternatívák kidolgozása, érzékenységi vizsgálatok végzése is a feladatunk. A tervezési modell nem más, mint egy sokváltozós függvény, melynek bármelyik alap adatát változtatjuk, változik — több adatátvitelen keresztül - a cég legfontosabb paramétere, az eredmény is.